Näyttelyehdot ja -ohjeet näytteilleasettajille

Lataa ehdot tästä pdf-tiedostona

Työturvallisuus ja yleisöturvallisuus

Näytteilleasettajat sitoutuvat noudattamaan näyttelyn voimassa olevia työturvallisuus- ja yleisöturvallisuusohjeita. Nämä ohjeet julkaistaan elokuussa 2024 ilmestyvässä näyttelyoppaassa, Koneyrittäjä-lehden numerossa 6/2024 sekä näillä sivuilla kesäkuussa 2024. Viranomaisohjeiden muuttuessa siitä aiheutuvista muutoksista ehtoihin ilmoitetaan näillä sivuilla.

Työnäytöksien turvalliseen toteuttamiseen liittyvät ehdot ja ohjeet toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä erikseen työnäytöksiä toteuttaville näytteilleasettajille.

Työturvallisuutta ja yleisöturvallisuutta koskevat tiedotustilaisuudet järjestetään näytteilleasettajille vuonna 2023 ja 2024 erikseen ilmoitettavana ajankohtana Gradia Jämsän tiloissa ja alueella.

Voimalinjojen läheisyydessä toteutettaviin purkuihin ja työnäytöksiin annetaan erikseen varoalueet ja kirjalliset ohjeet sekä varoitustarrat. Alueella on usealla kielellä keltaiset varoitustaulut pysyvästi.

Näyttelyalueella Dronen (kuvaushelikopteri) lennättäminen on kielletty.

Näyttelypäivien aikana klo 8.00–18.00 moottori- ja sähköajoneuvoilla ajo on näyttelyalueella kielletty.

Näyttelyllä on oma turvallisuusorganisaatio, minkä kokoonpano on Näytteilleasettajien informaatio 2024 -liitteessä.

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää tietojen antamista yleisölle. Näytteilleasettaja saa turval-lisuutta koskevat ohjeet www.finnmetko.fi-sivujen kautta sekä julkaisuistamme.

FinnMETKO 2024 -näyttely

1.    TOTEUTUS

Järjestäjä:   
FinnMetko Oy, Helsinki, www.finnmetko.fi y-tunnus 0757675-8

Näyttelypaikan osoite:
Gradia Jämsä
Metsäoppilaitoksentie 14
FI-42300 Jämsä

Näyttelyn yhteyshenkilö oppilaitoksen alueella elo- ja syyskuussa 2024, Joonas Pahkala, puh 040 549 5959.

Ajankohta:   29.–31.8.2024, näyttely on avoinna torstaista lauantaihin klo 9–17.00

Kotisivut:     www.finnmetko.fi.

Email:           info@finnmetko.fi ja Tapio Hirvikoski.

Puhelin:       +358 40 900 9410 (keskus klo 8.30–16.00)

2. NÄYTTEILLEASETTAJIEN toimialat

Näytteilleasettajien päätoimialat:

a) Puutavaran ja metsäenergian koneelliseen korjuuseen ja metsäkuljetukseen, puutavaran, maa-ainesten, turpeen ja koneiden maantiekuljetukseen, metsänparannustoimintaan, maanrakennukseen ja energiatuotantoon liittyvien tuotteiden ja palvelujen tuottajat, valmistajat, maahantuojat ja/tai heidän valtuuttamansa edustajat.

b) Metsä- ja maarakennus-, kuljetus- ja energia-alan yritykset, järjestöt ja julkisyhteisöt.

c) Metsä-, maarakennus-, kuljetus- ja energiayrittämisen kanssa tekemisissä olevat muut yhteisöt ja sidosryhmät.

Ainoastaan toimialan tuotteet ja tuotemerkit, mitkä on mainittu ilmoittauduttaessa ja mitkä järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Näyttelyosastolla saadaan mainita muu kuin näytteilleasettajan, heidän päämiestensä tai edustajiensa toiminimi tai tuotemerkki vain järjestäjän suostumuksella.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ottaa osastolleen muita yrityksiä tai niiden tuotteita ilmoittamatta siitä hyvissä ajoin ennakkoon näyttelyn järjestäjälle. Mikäli näytteilleasettaja syyllistyy em. vilppiin siitä seuraa 1 500 € sanktiomaksu.

Verkostomarkkinointiyritykset edustaessaan useita laitevalmistajia sopivat Finnmetko Oy:n kanssa hyvissä ajoin etukäteen osaston hinnoittelun.

3. NÄYTTELYOSASTOJEN VUOKRAT JA RAKENTEET HALLIOSASTOILLA

Näytteilleasettajilta peritään etukäteen näyttelyosaston vuokra. Osaston vuokraan sisältyvät näyttelytila, näyttelyalueen sekä tieurien yleissiivous ja -vartiointi sekä yritystietojen merkintä näyttelyoppaaseen ja näyttelyn www-sivuille.

Osastojen siivous ja näyttelyesineiden vakuuttaminen eivät sisälly osaston vuokraan.

Näyttelyehtoihin liittyvät näyttelyosastojen vuokrahinnat, tiedot, ominaisuudet ja tilankäyttöön liittyvät ehdot ovat painettu FinnMETKO 2024 -näyttelymateriaalissa ja julkaistut saman sisältöisinä kotisivuilla. Näyttelykartta ja siihen liittyvät painetut ja julkaistut tiedot ovat näyttelyehtojen osa. Hinnastossa ilmoitetut osastovuokrahinnat ovat voimassa 31.5.2024 asti.

Tämän jälkeen kunkin vapaana olevan osaston vuokra nousee 5 % ilmoitetusta hinnasta. Päivitetyt vuokrahinnat julkaistaan kesäkuussa 2024 kotisivuilla www.finnmetko.fi.

Pääportinalueen näyttelyhallin (36 x 64m) (FinnMETKO 2024 -halli) osastoille rakennetaan näyttelyrakentajan toimesta perusseinärakenteet, mitkä sisältyvät osaston vuokraan. Näyttelyrakentaja on Eventum Lahti Oy (aik. KOKO Lahti Oy / Lahden Messut). Halliosastoilla perusseinärakenne on 2,5 m korkea näyttelyseinä, otsikkopalkki teksteineen sekä tarvittavat tukielementit. Muut rakenteet ja kalustuksen osastolle mattoineen näytteilleasettajat hoitavat itse erikseen tilaamalla Eventum Lahti Oy -näyttelyrakentajalta.

Ulko-osastot näytteilleasettajat rakentavat tai rakennuttavat itse. Samalla osastolla mukana olevalta näyttelyn järjestäjän hyväksymältä lisänäytteilleasettajalta peritään näyttelymaksuna 25 % osastohinnasta.

4. ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiseen käytettävä näyttelysopimus (mukana materiaalissa ja kotisivuilla) otetaan vastaan välittömästi tämän näyttelymateriaalin postituksen jälkeen ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Päällekkäisissä varauksissa osasto arvotaan järjestäjän toimesta. Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 31.5.2024.

5. NÄYTTELYSOPIMUS JA OSASTOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Näyttelyn johto osoittaa näyttelyosastot näytteilleasettajille ottaen huomioon ilmoittautumisjärjestyksen, osaston suuruuden, näyttelyn kokonaisuuden ja mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset ja entisyyden.

Kun osasto on määrätty, palautetaan näytteilleasettajalle ilmoittautumisvahvistus, joka on osa näyttelysopimusta. Näyttelyn johto varaa itselleen täyden oikeuden näyttelyosastojen muutoksiin, mikäli ne kokonaisuuden tai muun ulkopuolisen tekijän kannalta katsotaan välttämättömäksi.

Näyttelyn järjestäjä ei vastaa osastoille tai osastomateriaaleille sääoloista johtuneista vahingoista.

Näyttelyn kartasta ajantasainen ja voimassa oleva versio on näyttelyn kotisivuilla www.finnmetko.fi.

Näyttelyssä ja sen liitealueilla mainosten ja lehtien jakaminen muualla kuin omalla osastolla on ehdottomasti kielletty. Näyttelyn järjestäjä varaa itselleen mahdollisuuden laskuttaa roskaamisesta. Muualla kuin omalla osastolla tapahtuva esitejakelu tulkitaan erilliseksi maksulliseksi näyttelyosastoksi, arvoltaan 1500 €. Maksullisesta esitejakelusta voidaan sopia hyvissä ajoin ennen näyttelyä näyttelyjärjestäjän kanssa.

6. HUOLTOAJO ALUEELLA JA PYSÄKÖINTI:

Huoltoajoon ei jaeta erillisiä huoltoajokortteja, vaan huoltoajo onnistuu sallittuina aikoina näytteilleasettajakortilla.

Näytteilleasettajille on omat merkityt pysäköintialueet päänäyttelyalueella pääportin lähellä sekä osin työnäytösalueiden vieressä. Näytteilleasettajille on omat pysäköintilupakortit / -tarrat. Huoltoajoaika aamuisin klo 6.30–8.00 ja iltaisin klo 18.00–20.00. Ajoneuvojen tulee poistua näyttelyalueelta ennen klo 8.00. Näyttelypäivinä klo 8.00–18.00 osastoille ei sallita huoltoajoa.

Kaikki ajoneuvoliikenne (mopot, mönkijät mukaan lukien) on näyttelyn aikana yleisöturvallisuuden takia ehdottomasti kielletty.

7. MAKSUEHDOT

Näyttelyn osanottomaksusta peritään 40 %, kuitenkin vähintään 1000 € ja se laskutetaan noin kahden viikon kuluttua ilmoittautumisesta. Loppu osanottomaksusta ja muut ennakkoon laskutettavat erät laskutetaan siten, että niiden viimeinen maksupäivä on 15.6.2024. Koko osallistumismaksun maksaminen eräpäivään mennessä varmistaa osaston näyttelyssä.

Osastomaksuun sisältyy varausmaksu 350 € + alv, jota ei palauteta näytteilleasettajan peruessa osastopaikan.

Ellei näyttelypaikkamaksua ole laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä suoritettu, näyttelyn johdolla on oikeus luovuttaa varattu paikka toiselle näytteilleasettajalle.

Näyttelypaikka ja tarvittavat näytteilleasettajakortit luovutetaan ainoastaan sopimuksenmukaiset maksut suorittaneelle näytteilleasettajalle. Näytteilleasettajakorttien lukumäärä määräytyy osastokoon ja osastolla työskentelevien henkilöiden mukaan.

Näytteilleasettajan peruessa osallistumisensa 1.6.2024 jälkeen ei suoritettuja maksuja palauteta. Mikäli näytteilleasettaja peruu osallistumisensa 3.8.2024 jälkeen, peritään kaikki näytteilleasettajalle kuuluvat maksut täysimääräisinä.

Kaikki näissä ehdoissa mainitut hinnat ovat verottomia hintoja, joihin näyttelyn järjestäjä lisää kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

8. NÄYTTELYOPAS JA -LUETTELO

Näyttelyopas ja -luettelo ilmestyy kesäkuun lopussa 2024 Koneyrittäjä-lehden numerona 5B.

Jokainen määräaikaan mennessä ilmoittautunut näytteilleasettaja ja näytteille asetettavat tuotteet mainitaan näyttelyoppaassa ja näyttelyn www-sivuilla, mikäli em. tiedot on ilmoitettu järjestäjälle. Näyttelyn johto ei vastaa oppaassa tai näyttelyn muissa painotöissä esiintyvästä mahdollisesta virheellisyydestä aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Näyttelyoppaasta on materiaalissa ja internet-sivuilla www.finnmetko.fi erillinen mediakortti 2024, missä on aikataulu ja hinnasto.

9. MAINOSKUULUTUKSET JA MAINOSTILAT ALUEELLA SEKÄ SUURNÄYTÖT RAVINTOLATELTOISSA

Tapahtuman aikaisten mainoskuulutuksien tilauksen yhteystiedot ilmoitetaan muualla näyttelymateriaalissa ja internetsivuilla. Mainostilaa näyttelyn julkaisuihin, kasseihin, suurnäyttöihin, kotisivuille, busseihin, näyttelyrakenteisiin ja näyttelyalueeseen myydään Finnmetko Oy:n toimesta eri sopimuksen mukaan. Yhteyshenkilö on Tapio Hirvikoski, p. 040 900 9417.

10. NÄYTTEILLEASETTAMINEN

Näytteilleasettajat vastaavat itse oman osastonsa rakentamisesta ja sisustamisesta, ellei erikseen ole sovittu muusta. Rakennettaessa osastoja on kuitenkin noudatettava seuraavia ohjeita:

  • ulko-osastojen rakentaminen voidaan aloittaa ma 19.8.2024 erikseen sovittaessa alueesta riippuen.
  • asfalttikenttien osastojen rakentaminen voidaan aloittaa la 24.8.2024 klo 8.00 ja niiden on oltava tyhjät 2.9.2024 klo 18.00 mennessä..
  • hallissa sijaitsevat sisäosastot voidaan varustaa näytteilleasettajan tavaroin ma 26.8.2024 klo 8.00 alkaen
  • Osastojen tulee olla valmiina näyttelyn avautuessa. Työnäytösosastorakentamisen aikataulu voidaan sopia erikseen.
  • Näyttelyn purkaminen voidaan aloittaa näyttelyn sulkemisen jälkeen la 31.8.2024 klo 18.00. Osastot on purettava ja siellä olleet näyttelyesineet tarvikkeineen kuljetettava näyttelyalueelta viimeistään pe 6.9.2024 klo16.00 mennessä.
  • Tarvittaessa pidempää rakennus- tai purkamisaikaa asiasta on sovittava näyttelyn järjestäjän kanssa.
  • Sisäosastojen seinärakenteet rakennutetaan näyttelyn järjestäjän sopiman Eventum Lahti Oy:n (aik. KOKO Lahti Oy / Lahden Messun) toimesta.
  • Näyttelyrakennuksia tai niissä olevaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa. Rakennusten seiniin, asfalttikenttiin ja lattioihin ei saa lyödä nauloja, porata reikiä tai kiinnittää ripustimia. Osaston sisärakenteiden on oltava itsekantavaa tyyppiä. Ulko-osastojen ympäristöä ei saa vaurioittaa ja työnäytökset toteutetaan niille varatuilla alueilla. Näytteilleasettajat eivät saa sisustaa osastoaan tai esitellä tuotteitaan siten, että se aiheuttaa ruuhkautumista käytäville tai häiriöitä naapuriosastoille ja yleisölle. Kovaäänisten ja melua aiheuttavien laitteiden jaksottainen käyttö osastolla on sallittu vain näyttelyn järjestäjän luvalla.

FinnMETKO-hallin lattia- ja asfalttipintaa ei saa vaurioittaa eikä siihen saa porata reikiä.

11. VAKUUTUS, VARTIOINTI JA TYÖNÄYTÖSTURVALLISUUS

Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä ja henkilöstönsä. Järjestäjä huolehtii näyttelyn yleisestä vartioinnista ma 26.8.2024 klo 8.00 ja ma 2.9.2024 klo 16.00 välisen ajan vastaamatta kuitenkaan tavaroiden katoamisesta, vioittumisesta tai näyttelyosastoilla sattuvista tapaturmista.

Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta sekä työturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen näyttelyn järjestäjän, viranomaisten määräysten ja asetusten vaatimuksia. Työkoneiden käyttö muualla kuin erityisesti työnäytöstarkoitukseen varatulla alueella on kielletty.

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava erityistä huolellisuutta ja voimassaolevia säännöksiä, määräyksiä sekä näyttelytilojen paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on hankittava paloviranomaisten ja näyttelyn johdon ennakkolupa. Näytteilleasettaja vastaa työnäytöksensä turvallisuudesta ja sen valvonnasta. Näytteilleasettaja vastaa työnäytösalueellaan jäävälle puustolle tai kiinteille rakenteille aiheutuneesta vahingosta.

Näytteilleasettaja vastaa puutavaran katkontaohjeen noudattamatta jättämisestä metsänomistajalle aiheutuneesta vahingosta. Näytteilleasettaja vastaa menettelystään tai laiminlyönnistään aiheutuneista henkilö- ja esinevahingoista. Näyttelyn järjestäjällä on tarvittaessa oikeus kieltää työskentely välittömästi näyttelyalueella turvallisuusseikkojen perusteella.

12. SÄHKÖ

Sähköliittymä on saatavissa kaikille osastoille. Hallin sisäosastoille on mahdollista saada vain 1. sähkö. Polttomoottoriaggregaattia saa käyttää vain näyttelyn järjestäjän luvalla. Sähkön tarpeesta on mainittava ilmoittautumislomakkeessa. Sähkön kulutuksen sisältävät verottomat liittymismaksut ovat seuraavat:

  Sisäosasto Ulko-osasto Työnäytös 
1. 220 V/10 A, normaali  240 €  420 € 520 €
2. 380 V/16 A, voimavirta ei toimiteta 520 € 940 €
3. 380 V/32 A, voimavirta ei toimiteta 980 € 1850 €
4. 380 V/63 A, voimavirta ei toimiteta ei toimiteta 3650 €

Näytteilleasettajat vastaavat itse sisäisistä sähkökytkennöistä eli esimerkiksi lisäpistorasioista. Näytteilleasettaja vastaa sähkölaitteidensa toimivuudesta. Muille osastoille sähköä ei saa luovuttaa.

Tilattaessa useampia sähköjä, laskutetaan aina seuraavan liittymäkoon mukaisesti esim 2 x sähkö nro 2 = sähkö nro 3. Isommat sähkökokonaisuudet (yli 63 A) hinnoitellaan ennakkoon tapauskohtaisesti näytteilleasettajan kanssa. Kaikkien ulkona käytettävien jatkojohtojen ja sähkötuotteiden tulee olla vähintään IP44 suojaustasoa. Alemman suojaustason tuotteet poistetaan yleisen sähköturvallisuuden takia. Sähköt toimitetaan osastojen takareunaan, josta näytteilleasettajat omilla kaapeleillaan siirtävät sähkön tarvittaviin kohtiin osastolla. Sähkön tuottamisesta ja päivystyksestä vastaa koko näyttelyalueella Jokiwatti Oy, Jarkko Arola

Sähköt kytketään osastoille keskiviikkona 28.8.2024 klo 12 lähtien. Sähköt katkaistaan 31.8.2024 klo 18. Lisäsähköistysajasta on sovittava Jokiwatti Oy:n kanssa ja se laskutetaan käytön mukaan.

13. ASIAKASKUTSU

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus toimittaa asiakkailleen näyttelyssä käyntiin oikeuttavia asiakaskutsuja. Asiakaskutsun hinta on 17 €. Asiakaskutsut laskutetaan käytettyjen mukaan. Asiakaskutsun arvoon lisätään voimassa oleva alv.

14. SIIVOUS

Järjestäjä huolehtii käytävien ja yleisten kulkuväylien siivouksesta, mutta jokaisen näytteilleasettajan on pidettävä oma lähialueensa ja osastonsa siistinä ja toimitettava kertyvät roskat näyttelyn järjestäjien osoittamiin paikkoihin. Näytteilleasettaja voi tilata osastolleen erillisen siivouspalvelun. E. Salminen Oy / Jussi Konttila, p. 040 546 1746, tilaukset sähköpostitse Pilvi Konttila

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa jälkisiivouskustannuksista, mikäli osastoalue on jätetty epäsiistiksi. Pääsääntöisesti osaston tulee poistuttaessa olla siinä kunnossa, kuin se otettiin vastaan, ja jätteet sijoitettu niille varatuille paikoille näyttelyalueella.

15. RAVINTOLATOIMINNOT

Näyttelyn järjestäjällä on yksinoikeudet näyttelyalueen ruokaravintola-, kahvio, grilli-, kioski- ja anniskelutoimintaan. Anniskelutoiminnan osalta luvan hakija ja haltija voi olla Finnmetko Oy:n valtuuttama alan yritys.

Alkoholin tarjoaminen osastoilla on kielletty.

16. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Allekirjoittamalla ilmoittautumis- ja näyttelysopimuslomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä näyttelyn johdon antamia lisäohjeita. Näyttelyä ja näyttelysopimusta koskevien riitojen oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus. Näyttelyn järjestäjä pidättää itselleen oikeuden näyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen sekä osastojen uudelleen sijoittamiseen ja alueen uudelleen järjestämiseen tarvittaessa.

17. MAHDOLLISET VALITUKSET

Näyttelyä koskevat mahdolliset kirjalliset valitukset tulee osoittaa Finnmetko Oy:lle ennen maanantaita 2.9.2024 klo 16.00. Valituksen takaraja on ehdoton.

18. VARAUKSET, TIEDUSTELUT, ILMOITUKSET ja MEDIASUHTEET

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi

Tapio Hirvikoski, näyttelyn johto, Koneyrittäjä-lehden, näyttelyoppaan ja -alueen ilmoitukset p. 040 900 9417

Mirva Revontuli, osastomyynti ja tiedustelut p. 040 900 9415

Tiina Rajaniemi, näyttelyoppaan taitto sekä ilmoitusvalmistus p. 040 900 9420

Sirpa Heiskanen, mediasuhteet, Press-keskus ja tiedotus p. 040 900 9423

19. NÄYTTELYN JOHTORYHMÄN YHTEYSTIEDOT:

Finnmetko Oy
FinnMETKO 2024 -johtoryhmä 
Sitratie 7
00420 Helsinki

Yhteistyökumppaneiden ilmoituksia

Himoslomat

Varmista näkyvyytesi näyttelyn yhteydessä. Ota yhteyttä toimitusjohtaja Tapio Hirvikoskeen , puh 040 9009 417.