Turvallisuusohje FinnMETKO 2024

Näyttelyvieras – muista turvallisuus työnäytösalueilla

Liiku näyttelyalueella turvallisesti ja noudata seuraavia ohjeita:

  1. Kulje ainoastaan merkityillä kulku-urilla.
  2. Noudata tarkasti näytteilleasettajien ja valvojien erikseen antamia ohjeita.
  3. Noudata järjestäjän antamia terveys- ja turvallisuusohjeita
  4. Varovaisuus on valttia liikuttaessa konetyömaalla.

Saavutettavuus

Näyttelyalueen maastot eivät ole kaikilta osin saavutettavia liikuntarajoitteisille. Alueella on asfaltti-, sora-, hake- ja murskepäällysteisiä kulkuväyliä ja korkeuseroja, jotka voivat rajoittaa liikkumista alueella.

Turvatarkastus porteilla

Näyttelyn sisäänpääsyporteilla suoritetaan turvatarkastus. Tarkastuksen nopeuttamiseksi suosittelemme ottamaan mukaan vain välttämättömät tavarat.

Alkoholin, ilotulitteiden, vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen alueelle on kielletty. Järjestyksenvalvojat tekevät lopullisen päätöksen, onko jokin esine turvallisuusriski.

FinnMETKO 2024 -näyttelyn turvallisuusohje

Yleistä

Näytteilleasettajat vastaavat näyttelyalueellaan näyttelyvieraiden turvallisuudesta huolehtimalla, että koneet ja laitteet ovat turvallisesti esillä ja tarvittavat turvaetäisyydet on aidattu. Näytteilleasettajat vastaavat, että esiteltävät koneet ja laitteet täyttävät Valtioneuvoston päätöksen 400/2008 koneiden turvallisuudesta annetut vaatimukset. Alueiden kulkuväyliä ei saa tukkia rakenteilla eikä ajoneuvoilla, näin turvataan huolto- ja viranomaisliikenne.

Kulkuväylät

Kulkuväylät pidetään puuaineksista vapaan koko ajan. Kulkuväylillä ei liikennöidä klo 8–18 välisenä aikana millään moottoriajoneuvolla.

Työnäytökset

Näytteilleasettaja, nimeä oma turvallisuuspäällikkö osastolle! Näytteilleasettajat huolehtivat ja vastaavat, että riittävä turvaetäisyys toteutuu työnäytösten aikana ja alue rajataan aidalla tai nauhalla sekä valvotaan, että turva-alue pysyy vapaana yleisöltä. Työnäytösalueen vastaava FinnMETKOn puolelta antaa lisäohjeita ja opastaa näytösten aikataulutusta ja tarvittaessa porrastaa näytöksiä.

Ensiapu

FinnMETKO 2024 näyttelyalueella toimii ensiapu- ja pelastustoimiorganisaatio, jonka päivystys toimii FinnMETKO-hallin huoltorakennuksessa (kts. näyttelyluettelo, kartat, opastaulut). Lisäksi alueilla päivystää kiertäviä EA-ryhmiä ja järjestysmiehiä.

FinnMETKO 2024 Työturvallisuusorganisaatio

Näyttelyn johtaja Tapio Hirvikoski, puh. 040 900 9417

Työturvallisuusjohtaja Markku Suominen, puh. 0440 794 977

Näyttelyn yleinen järjestyksenvalvonta sekä työturvallisuus metsätyönäytösalue Pasi Mikkonen, puh. 0400 856 393

Työturvallisuus, työnäytösalue soramonttu Yrjö Laukkala, puh. 0400 243 636

Työturvallisuus, päänäyttelyalue, pääportin kolmio Aki Laaja, puh. 040 589 9856

Ensiapu päivystys, puh. 0400 731 569

Pelastustoimipäivystys Pertti Leppänen, puh. 0455 2218 3041

Yhteistyökumppaneiden ilmoituksia

Himoslomat

Varmista näkyvyytesi näyttelyn yhteydessä. Ota yhteyttä toimitusjohtaja Tapio Hirvikoskeen , puh 040 9009 417.