Näyttelyehdot ja -ohjeet näytteilleasettajille

Työturvallisuus ja yleisöturvallisuus

Työturvallisuus- ja yleisöturvallisuusohjeet on julkaistu näyttelyoppaassa, Koneyrittäjä-lehden numerossa 6/2018 sekä täällä.

Työnäytöksien turvalliseen toteuttamiseen liittyvät ehdot ja ohjeet toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä erikseen työnäytöksiä toteuttaville näytteilleasettajille.

Työturvallisuutta ja yleisöturvallisuutta koskevat tiedotustilaisuudet järjestetään näytteilleasettajille vuonna 2017 ja 2018 erikseen ilmoitettavana ajankohtana Jämsän ammattiopiston tiloissa ja alueella.

Voimalinjojen läheisyydessä toteutettaviin purkuihin ja työnäytöksiin annetaan erikseen varoalueet ja kirjalliset ohjeet sekä varoitustarrat. Alueella on usealla kielellä keltaiset varoitustaulut pysyvästi.

Näyttelyllä on oma turvallisuusorganisaatio, minkä kokoonpano on Näytteilleasettajien informaatio 2018 -liitteessä.

FinnMETKO 2018 -näyttely

1.    TOTEUTUS

Järjestäjä:   
FinnMetko Oy, Helsinki, www.finnmetko.fi y-tunnus 0757675-8

Näyttelypaikan osoite:
Gradia Jämsä,
Metsäoppilaitoksentie 14, 
FI-42300 Jämsä

Näyttelyn yhteyshenkilö oppilaitoksen alueella elo- ja syyskuussa 2018, Martti Järvinen / martti.jarvinen@jao.fi. Puh 040 900 9428.

Ajankohta:   30.8.–1.9.2018, näyttely on avoinna torstaista lauantaihin klo 9.00–17.00

Kotisivut:     www.finnmetko.fi.

Email:           finnmetko@koneyrittajat.fi ja erkki.eilavaara@koneyrittajat.fi.

Puhelin:       +358 40 900 9410 (keskus klo 8.30–15.30)

2. NÄYTTEILLEASETTAJIEN toimialat

Näytteilleasettajina voivat olla:

a) Puutavaran ja metsäenergian koneelliseen korjuuseen ja metsäkuljetukseen, puutavaran, maa-ainesten, turpeen ja koneiden maantiekuljetukseen, metsänparannustoimintaan, maanrakennukseen ja energiatuotantoon liittyvien tuotteiden ja palvelujen tuottajat, valmistajat, maahantuojat ja/tai heidän valtuuttamansa edustajat.

b) Metsä- ja maarakennus-, kuljetus- ja energia-alan yritykset, järjestöt ja julkisyhteisöt.

c) Metsä-, maarakennus-, kuljetus- ja energiayrittämisen kanssa tekemisissä olevat muut yhteisöt ja sidosryhmät.

Ainoastaan toimialan tuotteet ja tuotemerkit, mitkä on mainittu ilmoittauduttaessa ja mitkä järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Näyttelyosastolla saadaan mainita muu kuin näytteilleasettajan, heidän päämiestensä tai edustajiensa toiminimi tai tuotemerkki vain järjestäjän suostumuksella.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ottaa osastolleen muita yrityksiä tai niiden tuotteita ilmoittamatta siitä hyvissä ajoin ennakkoon näyttelyn järjestäjälle. Mikäli näytteilleasettaja syyllistyy em. vilppiin siitä seuraa 1 500 € sanktiomaksu.

Verkostomarkkinointiyritykset edustaessaan useita laitevalmistajia sopivat Finnmetko Oy:n kanssa hyvissä ajoin etukäteen osaston hinnoittelun.

3. NÄYTTELYOSASTOJEN VUOKRAT JA RAKENTEET HALLIOSASTOILLA

Näytteilleasettajilta peritään etukäteen näyttelyosaston vuokra. Osaston vuokraan sisältyvät näyttelytila, näyttelyalueen sekä tieurien yleissiivous ja -vartiointi sekä yritystietojen merkintä näyttelyoppaaseen ja näyttelyn www-sivuille.

Osastojen siivous ja näyttelyesineiden vakuuttaminen eivät sisälly osaston vuokraan.

Näyttelyehtoihin liittyvät näyttelyosastojen vuokrahinnat, tiedot, ominaisuudet ja tilankäyttöön liittyvät ehdot ovat painettu FinnMETKO 2018 -näyttelymateriaalissa ja julkaistut saman sisältöisinä kotisivuilla. Näyttelykartta ja siihen liittyvät painetut ja julkaistut tiedot ovat näyttelyehtojen osa. Hinnastossa ilmoitetut osastovuokrahinnat ovat voimassa 31.5.2018 asti.

Tämän jälkeen kunkin vapaana olevan osaston vuokra nousee 5 % ilmoitetusta hinnasta. Päivitetyt vuokrahinnat julkaistaan kesäkuussa 2018 kotisivuilla www.finnmetko.fi.

Pääportinalueen näyttelyhallin (36 x 64m) (FinnMETKO 2018 -halli) osastoille rakennetaan näyttelyrakentajan toimesta perusseinärakenteet, mitkä sisältyvät osaston vuokraan. Näyttelyrakentaja on Lahden Messut. Halliosastoilla perusseinärakenne on 2,5 m korkea näyttelyseinä, otsikkopalkki teksteineen sekä tarvittavat tukielementit. Muut rakenteet ja kalustuksen osastolle mattoineen näytteilleasettajat hoitavat itse erikseen tilaamalla Lahden Messut -näyttelyrakentajalta.

Ulko-osastot näytteilleasettajat rakentavat tai rakennuttavat itse. Samalla osastolla mukana olevalta näyttelyn järjestäjän hyväksymältä lisänäytteilleasettajalta peritään näyttelymaksuna 25 % osastohinnasta, kuitenkin enintään 1300 € ja 1.6.2018 alkaen enintään 1400 €. Näyttelyn osallistumismaksut maksetaan laskutuksen mukaan kuitenkin ennen 15.6.2018 eräpäivään mennessä. 

Koko osallistumismaksun maksaminen eräpäivään mennessä varmistaa osaston näyttelyssä.

4. ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiseen käytettävä näyttelysopimus (mukana materiaalissa ja kotisivuilla) otetaan vastaan välittömästi tämän näyttelymateriaalin postituksen jälkeen ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Päällekkäisissä varauksissa osasto arvotaan järjestäjän toimesta. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.5.2018 klo 16.00.

5. NÄYTTELYSOPIMUS JA OSASTOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Näyttelyn johto osoittaa näyttelyosastot näytteilleasettajille ottaen huomioon ilmoittautumisjärjestyksen, osaston suuruuden, näyttelyn kokonaisuuden ja mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset.

Kun osasto on määrätty, palautetaan näytteilleasettajalle ilmoittautumisvahvistus, mikä on osa näyttelysopimusta. Näyttelyn johto varaa itselleen täyden oikeuden näyttelyosastojen muutoksiin, mikäli ne kokonaisuuden tai muun ulkopuolisen tekijän kannalta katsotaan välttämättömäksi.

Näyttelyn järjestäjä ei vastaa osastoille tai osastomateriaaleille sääoloista johtuneista vahingoista.

Näyttelyn kartasta ajantasainen ja voimassa oleva versio on näyttelyn kotisivuilla www.finnmetko.fi.

Näyttelyssä ja sen liitealueilla mainosten ja lehtien jakaminen muualla kuin omalla osastolla on ehdottomasti kielletty. Näyttelyn järjestäjä varaa itselleen mahdollisuuden laskuttaa roskaamisesta. Muualla kuin omalla osastolla tapahtuva esitejakelu tulkitaan erilliseksi maksulliseksi näyttelyosastoksi, arvoltaan 1500 €. Maksullisesta esitejakelusta voidaan sopia hyvissä ajoin ennen näyttelyä näyttelyjärjestäjän kanssa.

6. HUOLTOAJO ALUEELLA JA PYSÄKÖINTI:

Huoltoajo osastoille on sallittu muuna kuin näyttelyaikana, mikä on klo 8–18.00, näytteilleasettajakorttia vastaan. Huoltoajoon ei jaeta erillisiä huoltoajokortteja.

Näytteilleasettajille on omat merkityt pysäköintialueet päänäyttelyalueella pääportin lähellä sekä osin työnäytösalueiden vieressä. Huoltoajoaika aamuisin klo 6.30–8.00 ja iltaisin klo 18.00–20.00. Ajoneuvojen tulee poistua näyttelyalueelta ennen klo 8.00. Näyttelyn auki ollessa klo 9.00–17.00 osastoille ei sallita huoltoajoa.

Kaikki ajoneuvoliikenne (mopot, mönkijät mukaan lukien) on näyttelyn aikana yleisöturvallisuuden takia ehdottomasti kielletty.

7. MAKSUEHDOT

Näyttelyn osanottomaksusta peritään 30 %, kuitenkin vähintään 900 € ja se laskutetaan noin kahden viikon kuluttua ilmoittautumisesta. Loppu osanottomaksusta ja muut ennakkoon laskutettavat erät laskutetaan siten, että viimeinen maksupäivä on 15.6.2018.

Ellei näyttelypaikkamaksua ole laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä suoritettu, näyttelyn johdolla on oikeus luovuttaa varattu paikka toiselle näytteilleasettajalle.

Näyttelypaikka ja tarvittavat näytteilleasettajakortit luovutetaan ainoastaan sopimuksenmukaiset maksut suorittaneelle näytteilleasettajalle. Näytteilleasettajakorttien lukumäärä määräytyy osastokoon ja osastolla työskentelevien henkilöiden mukaan.

Näytteilleasettajan peruessa osallistumisensa 1.6.2018 jälkeen ei suoritettuja maksuja palauteta. Mikäli näytteilleasettaja peruu osallistumisensa 1.8.2018 jälkeen, peritään kaikki näytteilleasettajalle kuuluvat maksut täysimääräisinä.

Kaikki näissä ehdoissa mainitut hinnat ovat verottomia hintoja, joihin näyttelyn järjestäjä lisää kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

8. NÄYTTELYOPAS JA -LUETTELO ilmestyy kesäkuun lopussa 2018 Koneyrittäjä-lehden numerona

Jokainen määräaikaan mennessä ilmoittautunut näytteilleasettaja ja näytteille asetettavat tuotteet mainitaan näyttelyoppaassa ja näyttelyn www-sivuilla, mikäli em. tiedot on ilmoitettu järjestäjälle. Näyttelyn johto ei vastaa oppaassa tai näyttelyn muissa painotöissä esiintyvästä mahdollisesta virheellisyydestä aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Näyttelyoppaasta on materiaalissa ja internet-sivuilla www.finnmetko.fi erillinen mediakortti 2018, missä on aikataulu ja hinnasto.

9. MAINOSKUULUTUKSET JA MAINOSTILAT ALUEELLA SEKÄ SUURNÄYTÖT RAVINTOLATELTOISSA

Tapahtuman aikaisten mainoskuulutuksien tilauksen yhteystiedot ilmoitetaan muualla näyttelymateriaalissa ja internetsivuilla. Mainostilaa näyttelyn julkaisuihin, kasseihin, suurnäyttöihin, kotisivuille, busseihin, näyttelyrakenteisiin ja näyttelyalueeseen myydään Finnmetko Oy:n toimesta eri sopimuksen mukaan. Yhteyshenkilö on Tapio Hirvikoski, p. 040 900 9417 tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi.

10. NÄYTTEILLEASETTAMINEN

Näytteilleasettajat vastaavat itse oman osastonsa rakentamisesta ja sisustamisesta, ellei erikseen ole sovittu muusta. Rakennettaessa osastoja on kuitenkin noudatettava seuraavia ohjeita:

– ulko-osastojen rakentaminen voidaan aloittaa ma 20.8.2018 erikseen sovittaessa alueesta riippuen.

– asfalttikenttien osastojen rakentaminen voidaan aloittaa la 25.8.2018 klo 8.00.

– hallissa sijaitsevat sisäosastot voidaan varustaa näytteilleasettajan tavaroin ma 27.8. klo 8.00 alkaen

– Osastojen tulee olla valmiina näyttelyn avautuessa. Työnäytösosastorakentamisen aikataulu voidaan sopia erikseen.

– Näyttelyn purkaminen voidaan aloittaa näyttelyn sulkemisen jälkeen la 1.9.2016 klo 18.00. Osastot on purettava ja siellä olleet näyttelyesineet tarvikkeineen kuljetettava näyttelyalueelta viimeistään ma 10.9.2018 klo16.00 mennessä.

– Tarvittaessa pidempää rakennus- tai purkamisaikaa asiasta on sovittava näyttelyn järjestäjän kanssa.

– Sisäosastojen seinärakenteet rakennutetaan näyttelyn järjestäjän sopiman Lahden Messun toimesta.

– Näyttelyrakennuksia tai niissä olevaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa. Rakennusten seiniin, asfalttikenttiin ja lattioihin ei saa lyödä nauloja, porata reikiä tai kiinnittää ripustimia. Osaston sisärakenteiden on oltava itsekantavaa tyyppiä. Ulko-osastojen ympäristöä ei saa vaurioittaa ja työnäytökset toteutetaan niille varatuilla alueilla. Näytteilleasettajat eivät saa sisustaa osastoaan tai esitellä tuotteitaan siten, että se aiheuttaa ruuhkautumista käytäville tai häiriöitä naapuriosastoille ja yleisölle. Kovaäänisten ja melua aiheuttavien laitteiden jaksottainen käyttö osastolla on sallittu vain näyttelyn järjestäjän luvalla.

FinnMETKO-hallin lattia- ja asfalttipintaa ei saa vaurioittaa eikä siihen saa porata reikiä.

11. VAKUUTUS, VARTIOINTI JA TYÖNÄYTÖSTURVALLISUUS

Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä ja henkilöstönsä. Järjestäjä huolehtii näyttelyn yleisestä vartioinnista ma 27.8.2018 klo 8.00 ja ke 5.9.2018 klo 16.00 välisen ajan vastaamatta kuitenkaan tavaroiden katoamisesta, vioittumisesta tai näyttelyosastoilla sattuvista tapaturmista.

Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta sekä työturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen näyttelyn järjestäjän, viranomaisten määräysten ja asetusten vaatimuksia. Työkoneiden käyttö muualla kuin erityisesti työnäytöstarkoitukseen varatulla alueella on kielletty.

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava erityistä huolellisuutta ja voimassaolevia säännöksiä, määräyksiä sekä näyttelytilojen paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on hankittava paloviranomaisten ja näyttelyn johdon ennakkolupa. Näytteilleasettaja vastaa työnäytöksensä turvallisuudesta ja sen valvonnasta. Näytteilleasettaja vastaa työnäytösalueellaan jäävälle puustolle tai kiinteille rakenteille aiheutuneesta vahingosta.

Näytteilleasettaja vastaa puutavaran katkontaohjeen noudattamatta jättämisestä metsänomistajalle aiheutuneesta vahingosta. Näytteilleasettaja vastaa menettelystään tai laiminlyönnistään aiheutuneista henkilö- ja esinevahingoista. Näyttelyn järjestäjällä on tarvittaessa oikeus kieltää työskentely välittömästi näyttelyalueella turvallisuusseikkojen perusteella.

12. SÄHKÖ

Sähköliittymä on saatavissa kaikille osastoille. Hallin sisäosastoille on mahdollista saada vain 1. sähkö. Polttomoottoriaggregaattia saa käyttää vain näyttelyn järjestäjän luvalla. Sähkön tarpeesta on mainittava ilmoittautumislomakkeessa. Sähkön kulutuksen sisältävät verottomat liittymismaksut ovat seuraavat:

  Sisäosasto Ulko-osasto Työnäytös 
1. 220 V/10 A, normaali  200 €  370 € 380 €
2. 380 V/16 A, voimavirta ei toimiteta 440 € 620 €
3. 380 V/32 A, voimavirta ei toimiteta 720 € 1100 €
4. 380 V/63 A, voimavirta ei toimiteta ei toimiteta 3450 €

Muiden sulakekokojen tai suuremman sähkötarpeen osalta toimituksesta on sovittava erikseen hyvissä ajoin. Näytteilleasettaja vastaa osaston sisäisistä sähkökytkennöistä, laitteista ja turvallisuudesta. Näytteilleasettaja ei saa antaa virtaa muille osastoille ilman näyttelyn johdon lupaa. Sähkönjakelu on ajalla ke 29.8.2018 klo 12.00 alkaen –                 la 1.9.2018 klo 20.00 asti.

Lisäsähköistysajasta laskutetaan käytön mukaan. Sähköistyksen alueella hoitaa Jokiwatti Oy, heillä on kiinteä päivystyshuone Metsämuseorakennuksessa.

13. ASIAKASKUTSUKORTIT

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus toimittaa asiakkailleen näyttelyssä käyntiin oikeuttavia asiakaskutsukortteja. Asiakaskutsukortin hinta on 13 €. Asiakaskutsukortit laskutetaan käytettyjen ja palautuneiden korttien mukaan. Kortin arvoon lisätään voimassa oleva alv.

14. SIIVOUS

Järjestäjä huolehtii käytävien ja yleisten kulkuväylien siivouksesta, mutta jokaisen näytteilleasettajan on pidettävä oma lähialueensa ja osastonsa siistinä ja toimitettava kertyvät roskat näyttelyn järjestäjien osoittamiin paikkoihin. Näytteilleasettaja voi tilata osastolleen erillisen siivouspalvelun. E. Salminen Oy / Jussi Konttila, p. 040 546 1746 jussi.konttila@erkkisalminen.fi.

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa jälkisiivouskustannuksista, mikäli osastoalue on jätetty epäsiistiksi. Pääsääntöisesti osaston tulee poistuttaessa olla siinä kunnossa kuin se otettiin vastaan ja jätteet sijoitettu niille varatuille paikoille näyttelyalueella.

 

15. RAVINTOLATOIMINNOT

Näyttelyn järjestäjällä on yksinoikeudet näyttelyalueen ruokaravintola-, kahvio, grilli-, kioski- ja anniskelutoimintaan. Anniskelutoiminnan osalta luvan hakija ja haltija voi olla Finnmetko Oy:n valtuuttama alan yritys.

16. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Allekirjoittamalla ilmoittautumis- ja näyttelysopimuslomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä näyttelyn johdon antamia lisäohjeita. Näyttelyä ja näyttelysopimusta koskevien riitojen oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus. Näyttelyn järjestäjä pidättää itselleen oikeuden näyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen sekä osastojen uudelleen sijoittamiseen ja alueen uudelleen järjestämiseen tarvittaessa.

17. MAHDOLLISET VALITUKSET

Näyttelyä koskevat mahdolliset kirjalliset valitukset tulee osoittaa Finnmetko Oy:lle ennen maanantaita 3.9.2018 klo 16.00. Valituksen takaraja on ehdoton.

18. VARAUKSET, TIEDUSTELUT, ILMOITUKSET ja MEDIASUHTEET

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi

Mirva Revontuli, osastomyynti ja tiedustelut p. 040 900 9415

Tapio Hirvikoski, Koneyrittäjä-lehden, näyttelyoppaan ja -alueen ilmoitukset p. 040 900 9417

Tiina Rajaniemi, näyttelyoppaan taitto sekä ilmoitusvalmistus p. 040 900 9420

Sirpa Heiskanen, mediasuhteet, Press -huone ja tiedotus p. 040 900 9423

19. NÄYTTELYN JOHTORYHMÄN YHTEYSTIEDOT:

Finnmetko Oy
”FinnMETKO 2018”-Johtoryhmä 
Sitratie 7, 00410 HELSINKI

Yhteistyökumppaneiden ilmoituksia

Varmista näkyvyytesi näyttelyn yhteydessä. Ota yhteyttä näyttelyn markkinointipäällikköön Tapio Hirvikoskeen, puh 040 9009 417.