Näin tulet näytteilleasettajaksi

1) Tustutu näyttelyalueisiin
Lue osastokuvaukset, hinnasto ja tutustu näyttelyalueen karttoihin. Näin saat hyvän kuvan näyttelystä ja siitä missä yrityksenne tulee parhaiten esille.

2) Lue näyttelyehdot ja ohjeet
Tutustu huolellisesti näyttelyehtoihin ja ohjeisiin jotta tiedät mitä ottaa huomioon näyttelypaikkasi suunnittelussa. Lue myös näytteilleasettajien informaatio ja tilausohjeet.

3) Lähetä ilmoittautumislomake
Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti. 

4) Varmista näkyvyytesi messuilla
Tarjolla on monipuolisia tapoja tuoda yrityksenne ja osastonne esille ennen messuja sekä messujen aikana. Näitä ovat ilmoittaminen Koneyrittäjä-lehdessä, näyttelyluettelossa, porttikasseissa, internetsivuilla, aluenäkyvyydessä ja ynnä muuten. Ota yhteyttä Tapio Hirvikoskeen (puhelin 040 9009 417) ja suunnitelkaa yhdessä miten varmistatte näkyvyytenne messuilla.

5) Seuraa lisäinformaatiota messuista sekä tee käytännön valmistelut messuja varten
Näyttelystä tulee lisäinformaatio postitse sekä internet-sivuillemme ennen näyttelyä. Kiinnitä näihin informaatioihin huomiota. Tee käytännön järjestelyt messuosaston rakentamista ja pyörittämistä varten. Tilaa ja lähetä asiakkaillenne asiakaskutsu kortit hyvissä ajoin.

6) Näyttelyosastojen rakentaminen ja pyörittäminen
Näytteilleasettajat vastaavat itse oman osastonsa rakentamisesta ja sisustamisesta, ellei erikseen ole sovittu muusta. Rakennettaessa osastoja on noudatettava seuraavia ohjeita:
–osastojen tulee olla valmiina näyttelyn avautuessa. Työnäytösosastorakentamisen aikataulu voidaan sopia erikseen.
–näyttelyn purkaminen voidaan aloittaa näyttelyn sulkemisen jälkeen.
–sisäosastojen seinärakenteet rakennutetaan näyttelyn järjestäjän sopiman näyttelyrakentajan toimesta.

Yhteistyökumppaneiden ilmoituksia

Varmista näkyvyytesi näyttelyn yhteydessä. Ota yhteyttä näyttelyn markkinointipäällikköön Tapio Hirvikoskeen, puh 040 9009 417.