Nämä ovat vuoden 2016 näyttelyn tietoja jotka tullaan päivittämäään myöhemmin.

FinnMETKO2016 näyttelyn turvallisuusohje

Yleistä

Näytteilleasettajat vastaavat näyttelyalueellaan näyttelyvieraiden turvallisuudesta huolehtimalla, että koneet ja laitteet ovat turvallisesti esillä ja tarvittavat turvaetäisyydet aidattu. Esiteltävät koneet ja laitteet täyttävät Valtioneuvoston päätöksen 1314/94 koneiden turvallisuudesta annetut vaatimukset. Alueiden kulkuväyliä ei saa tukkia rakenteilla eikä ajoneuvoilla, näin turvataan huolto- ja viranomaisliikenne.

Työnäytökset

Näytteilleasettajat huolehtivat ja vastaavat, että riittävä turvaetäisyys toteutuu työnäytösten aikana ja alue rajataan aidalla tai nauhalla sekä valvotaan, että turva-alue pysyy vapaana yleisöltä. Työnäytösalueen vastaava FinnMETKO:n puolelta antaa lisäohjeita ja opastaa näytösten aikataulutusta ja tarvittaessa porrastaa näytöksiä.

Ensiapu

FinnMETKO 2016 näyttelyalueella toimii ensiapuorganisaatio, jonka päivystys toimii näyttelykeskuksessa luokkahuoneessa (kts. näyttelyluettelo). Lisäksi alueilla päivystää kiertäviä EA-ryhmiä.

FinnMETKO 2016 Työturvallisuusorganisaatio

Näyttelyn johtaja Erkki Eilavaara 040 900 9421

Tekninen vastuuhlö Erkki Eilavaara 040 900 9421

Työnäytös vastaava Pasi Mikkonen 0400 856 393

Metsätyönäytösten korjuujohtaja Raija Koskenranta 040 585 1127

Maarakennusnäytösvastaava Yrjö Laukkala 0400 243 636

Yleinen näyttelyalue Aki Laaja 040 589 9856

Ensiapu Matti Laaksonen 0400 548 507

Yleinen järjestyksenvalvonta Pasi Mikkonen 0400 856 393

Ensiapu päivystys Metsämuseo

Pelastustoimipäivystys 0455 22183041

Näyttelytoimisto Mirva Revontuli 040 900 9415

Kuulutukset Hanna Nyrönen 040 727 9385

Yhteistyökumppaneiden ilmoituksia

Varmista näkyvyytesi näyttelyn yhteydessä. Ota yhteyttä näyttelyn markkinointipäällikköön Tapio Hirvikoskeen, puh 040 9009 417.