Näyttelyvieras - muista turvallisuus työnäytösalueilla

Liiku näyttelyalueella turvallisesti ja noudata seuraavia ohjeita:

  1. Kulje ainoastaan merkityillä kulku-urilla.
  2. Noudata tarkasti näytteilleasettajien ja valvojien erikseen antamia ohjeita.
  3. Varovaisuus on valttia liikuttaessa konetyömaalla.

FinnMETKO 2018 -näyttelyn turvallisuusohje

Yleistä

Näytteilleasettajat vastaavat näyttelyalueellaan näyttelyvieraiden turvallisuudesta huolehtimalla, että koneet ja laitteet ovat turvallisesti esillä ja tarvittavat turvaetäisyydet on aidattu. Näytteilleasettaqjat vastaavat, että esiteltävät koneet ja laitteet täyttävät Valtioneuvoston päätöksen 1314/94 koneiden turvallisuudesta annetut vaatimukset. Alueiden kulkuväyliä ei saa tukkia rakenteilla eikä ajoneuvoilla, näin turvataan huolto- ja viranomaisliikenne.

Kulkuväylät

Kulkuväylät pidetään puuaineksista vapaan koko ajan. Kulkuväylillä ei liikennöidä klo 8.30–17.30 välisenä aikana millään moottoriajoneuvolla.

Työnäytökset

Näytteilleasettaja, nimeä oma turvallisuuspäällikkö osastolle! Näytteilleasettajat huolehtivat ja vastaavat, että riittävä turvaetäisyys toteutuu työnäytösten aikana ja alue rajataan aidalla tai nauhalla sekä valvotaan, että turva-alue pysyy vapaana yleisöltä. Työnäytösalueen vastaava FinnMETKO:n puolelta antaa lisäohjeita ja opastaa näytösten aikataulutusta ja tarvittaessa porrastaa näytöksiä.

Ensiapu

FinnMETKO 2016 näyttelyalueella toimii ensiapu- ja pelastustoimiorganisaatio, jonka päivystys toimii FinnMETKO-hallin huoltorakennuksessa (kts. näyttelyluettelo, kartat, opastaulut). Lisäksi alueilla päivystää kiertäviä EA-ryhmiä ja järjestysmiehiä.

FinnMETKO 2018 Työturvallisuusorganisaatio

Näyttelyn johtaja Erkki Eilavaara 040 900 9421

Työturvallisuusjohtaja Asko Piirainen 0500 685 284

Työturvallisuus, metsätyönäytösalue Pasi Mikkonen 0400 856 393

Työturvallisuus, työnäytösalue (soramonttu) Yrjö Laukkala 0400 243 636

Työturvallisuus, päänäyttelyalue Aki Laaja 040 589 9856

Ensiapu Matti Laaksonen 0400 548 507

Pelastustoimipäivystys Pertti Leppänen 0455 22183041

 

Yhteistyökumppaneiden ilmoituksia

Varmista näkyvyytesi näyttelyn yhteydessä. Ota yhteyttä näyttelyn markkinointipäällikköön Tapio Hirvikoskeen, puh 040 9009 417.